ex memoria (small songs for remembering)

the tenderness of June  (28x21)
the last summer  (28x26)
before the first frost  (28x26)
the wind that left us here (28x26)
the first heavy rain, summer  (39x29)
the way water shows us light (39x29)
because the heart talks to itself  (39x29)
the mind walks alone to the horizon (39x29)
autumn rain -serendipity  (39x29)
kallion sydän  (39x29) sold
silent moss ( 39x29)


ex memoria
(small songs for remembering)

a series of paintings inspired by the poetry of Jan Zwicky.
Galleria Uusi Kipinä 23.3-10.4.2022

all paintings are oil on aluminum panel


Tämän näyttelyn idea tulee filosofi-runoilija Jan Zwickyn runokokoelmasta ”Songs for Relinquishing the Earth”. Hänen viimeisimmässä filosofiaa käsittelevästä kirjassaan ”Learning to Die, Wisdom in the Age of Climate Crisis”, Zwicky vaatii että meistä täytyy löytyä sokraattista nöyryyttä ja itsehillintää nähdä todellisuus sellaisena kuin se on. Meidän täytyy löytää tasapaino itsessämme, jotta voimme suhtautua myötätuntoisesti ja arvostaen tulevaisuuteemme.

This exhibition is inspired by the work of poet-philosopher Jan Zwicky. In her recent book ”Learning to Die, Wisdom in the Age of Climate Crisis”, she asks us to find a Socratic humbleness and self-control so that we can see reality as it is. We must find a balance within ourselves in order to face our future with compassion and dignity.