bridget_allaire_being is here
being is here, beauty is hereOlen Bridget Allaire, amerikkalais-suomalainen Tuusulassa asuva maalari. Viimeaikaisista öljymaalauksistani on tullut kaivauksia. Kaivaudun niihin yhä syvemmälle löytääkseni sen luonnon monimuotoisuuden, joka on kontrollimme ulkopuolella. Olen myös inspiroitunut musiikin ja muusikoiden abstraktisuudesta. Muusikot ymmärtävät ekspressiivisen liikkeen tärkeyden, mutta ovat koko ajan tietoisia siitä että taide on olemassa sen ulkopuolella, siitä eteenpäin.My name is Bridget Allaire, I'm an American-Finnish artist living in Tuusula, Finland. My recent oil paintings have become excavations. I’m digging deeper and deeper to find nature’s complexity which is beyond our control.
I am also inspired by the abstractness of music and musicians. Musicians understand the importance of expressive gestures, yet are constantly aware that art resides somewhere else beyond that.